Loading...
Nápověda

HTML


HTML (zkratka HyperText Markup Language) je hlavní značkovací jazyk pro webové stránky. Základními stavebními bloky webových stránek jsou pak tzv. HTML elementy. I samotné HTML je napsáno formou HTML elementů – ty se skládají ze značek, které jsou ohraničeny hranatými závorkami, například <center> a </center>.

Účelem internetového prohlížeče je pak číst tyto HTML značky a interpretovat je pro webové stránky. Samotné HTML značky internetový prohlížeč nezobrazuje. První značkou se vždy daný úkon začíná a druhou značkou, která má lomítko, úkon končí. Vše, co se nachází mezi těmito značkami, pak funguje s jejich funkcí.

Díky HTML mohou být na webových stránkách vložené obrázky, video, interaktivní prvky, citace, odstavce, seznamy a další vizuální úpravy textů.

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.