Loading...
Nápověda

Co je to E-mail?


E-mail je služba pro posílání textových zpráv s možností příloh. E-mail většinou dostanete ke každému hostingu, bere se to jako samozřejmost.

Na své doméně si pak můžete vytvářet e-mailové schránky. Náš hosting jich nabízí ke každému hostingu neomezeně.

Emaily se mezi počítači na internetu vyměňují pomocí protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). K odesílání a přijímání se v dnešní době používají primárně e-mailoví klienti, nebo přímo webové rozhraní dané e-mailové služby.

V případě, kdy má uživatel na počítači nainstalovaného poštovní klienta, stahuje z poštovního serveru e-maily pomocí protokolů POP nebo IMAP.

Jedním z nejznámějších poštovních klientů je Mozilla Thunderbird. Většina operačních systémů v současné době obsahuje vlastní poštovní klienty, včetně mobilních telefonů a tabletů. Mezi další známé klienty patří například Microsoft Outlook, Windows Mail, Opera Mail, nebo Mail pro počítače od společnosti Apple.

Každý e-mail se skládá ze dvou hlavních částí: z hlavičky a z těla.

V hlavičce by měly být alespoň tyto čtyři pole:

  • Od (From) – adresa toho, od koho e-mail pochází
  • Komu (To) – adresa toho, komu byl e-mail doručen
  • Předmět (Subject) – nepovinné pole se stručným popisem e-mailu
  • Datum (Date) – datum a čas odeslání zprávy

Hlavička pak může obsahovat další pole:

  • Kopie (Copy) – adresáti, kterým byla odeslána kopie e-mailu
  • Skrytá kopie (Blind Copy) – neviditelná kopie pro adresáty, které adresáti v „Komu“ a v „Kopie“ nevidí

K e-mailům lze přikládat i libovolné přílohy (zpravidla fotky či dokumenty), avšak povolená velikost těchto příloh je obvykle omezena na několik málo (desítek) MB.

Emailová adresa má formát „jméno@domena.cz“ (bez uvozovek), například hosting@blueboard.cz.

Do e-mailové schránky se občas může dostat nevyžádaná pošta, jinými slovy spam. Ten se snaží tvářit jako legitimní e-mail od reálného adresáta, ale obvykle obsahuje podvodné informace, snaží se o vylákání osobních údajů.

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.