Loading...
Nápověda

Apache HTTP Server


Apache HTTP Server (zkráceně často pouze Apache) je software pro webové servery. Je to první serverový software, který přesáhl hranici sta milionů web, které na něm běží. Apache byl také jedním z kličových prvků pro rychlý rozmach world wide webu. Apache používá i náš Hosting Blueboard.cz.

Apache udržuje a vyvíjí otevřená komunita pod záštitou Apache Software Foundation. Apache obvykle běží na operačním systému, který je založen na Unixu. Apache je jeden z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších serverových softwarů – odhaduje se, že k březnu 2012 obhospodařuje Apache až 57 procent všech aktivních webových stránek a až 65 procent serverů.

Apache nabízí širokou škálu funkcí, které byly většinou přidány jako kompilované moduly s rozšířenou funkčností jádra. Mezi ty patří třeba podpora pro Python, Tcl, PHP a Perl. Oblíbenými autentifikačními moduly jsou pak mod_access, mod_auth, mod_digest a mod_auth_digest, nástupce mod_digest.

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.