Loading...
Nápověda

Zaplatil(a) jsem fakturu po splatnosti, nepřestanou mi služby fungovat?


Upozorňujeme, že pokud není výzva zaplacena ve splatnosti, nemůžeme včasné prodloužení služeb zaručit.

V praxi však lze většinu služeb bez výpadku prodloužit, i když je naše výzva k platbě zaplacena po splatnosti. Informaci o expiraci každé služby najdete na výzvě k platbě u každé položky zvlášť.

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.