Loading...
Nápověda

Zaheslování adresáře nebo domény


Na našem hostingu je možné zaheslovat přístup na celou doménu nebo pouze do jednoho adresáře. Je k tomu potřeba na FTP, do složky, kterou chcete zaheslovat, nahrát tyto soubory:

Soubor s názvem .htpasswd, který umístíte do složky, kterou chcete zaheslovat. Na stránce http://www.htaccesstools.com/…d-generator/ si zadejte login a heslo a bude vám vygenerován kód, který do souboru .htpasswd umístíte. Může to vypadat například takto:

jirka:$apr1$rTRApZMr$g43BgEB/8h2/IW9azU5bs0

Dále vytvořte soubor s názvem .htaccess, který bude obsahovat tento text:

AuthUserFile /data/www/20057/mojedomena_koncovka/www/.htpasswd
AuthName "Vyzadovana autorizace"
AuthType Basic
Require valid-user
Order deny,allow

Na první řádku je potřeba upravit absolutní cestu k souboru .htpasswd. Najdete ji v Administraci → Moje domény → zvolte doménu. Pouze k této cestě doplníte adresář, který chcete zaheslovat a kde se váš soubor nachází.

To je vše. Když nyní zkusíte přistoupit na doménu nebo podadresář, kam jste soubory umístili, prohlížeč vás požádá o login a heslo.

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.