Loading...
Nápověda

Nastavení češtiny v PHP


Používáte-li pro nastavení češtiny v PHP funkci setlocale(), nastavte ji pro češtinu a kódování UTF-8 na našem hostingu takto: setlocale(LC_ALL, 'cs_CZ.UTF-8');

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.