Načítání obsahu z podsložky (pro frameworky)

zpět na hlavní stránku nápovědy


Občas můžete chtít načítat obsah z podsložky, například pojmenované public. Používají to například některé PHP frameworky.

Docílíte toho umístěním následujícího zápisu do souboru .htaccess, který je umístěn ve složce dané subdomény (kterou ale může být i subdoména www).

Pokud tedy máte projekt běžící na adrese www.projekt.cz, a obsah se má načítat z podsložky public, umístěte na FTP do složky www soubor .htaccess, který bude obsahovat následující řádky:

RewriteEngine On
RewriteRule ^$ /public [L]

Vedle složky public pak máte většinou složky jako app, config apod., to záleží na stavbě daného frameworku.


zpět na hlavní stránku nápovědy

© 2001-2020 Blueboard.cz s. r. o.

Tento web používá cookies.