Loading...
Nápověda

Načítání obsahu z podsložky (pro frameworky)


Občas můžete chtít načítat obsah z podsložky, například pojmenované public nebo www. Používají to některé PHP frameworky, včetně Nette.

Aby toto nastavení u nás správně fungovalo, je potřeba upravit dva soubory .htaccess. Ten první v rootu projektu (tedy ve složce subdomény, na které web běží, například www, test apod), by měl vypadat takto:

Require all granted
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule (.*) /www/$1

Místo www uveďte správný název public adresáře konkrétního frameworku. U nette je to www, jinde to může být například public.

Dále je potřeba se ujistit, že v dalším .htaccess, který je umístěný ve výše zmíňeném veřejném adresáři www nebo public, je navíc tento řádek ideálně hned za řádkem RewriteEngine On:

RewriteBase /

Ujistěte se, že řádek není třeba zakomentovaný, tedy neobsahuje na začátku znak #.

Pokud máte stále se zprovozněním frameworku problémy, obraťte se prosím na naši zákaznickou podporu.

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.