Loading...
Nápověda

MySQL


MySQL je světově nejpoužívanější systém pro správu relačních databází, který běží na serveru a poskytuje přístup několika uživatelům do více databází. Zdrojový kód MySQL je veřejně dostupný pod licencí GNU GPU. MySQL vlastnila a sponzorovala švédská společnost MySQL AB. Nynějším vlastníkem MySQL je společnost Oracle Corporation.

MySQL funguje jak ve verzi zdarma, tak i v placené variantě. Pro komerční projekty totiž existují zpoplatněné edice, které nabízí rozšířenou funkcionalitu.

Systém databází MySQL používají jedny z nejznámějších a nejnavštěvovanějších internetových stránek vůbec. Může se mezi ně zařadit napříkald Google, Flickr, Wikipedia, Facebook, Twitter a další. MySQL je oblíbenou volbou pro webové databáze a nejčastěji se používá v softwarovém balíčku přezdívaném LAMP – Linux, Apache, MySQL, PHP.

MySQL je napsáno v C, C++, yacc a sql_lex.cc.

V základu neobsahuje MySQL žádné grafické uživatelské rozhraní pro správu databází, nebo pro nakládání s daty samotnými. Uživatelé tak mohou použít příkazovou řádku, nebo mohou použít některé z grafických nadstaveb. Ty existují jak ve formě klasických softwarových programů pro desktop, tak jako webové aplikace.

Existuje také ale oficiální grafické uživatelské rozhraní, které je dostupné zdarma a bylo vyvinuto společností MySQL AB. To nese název MySQL Workbench (v překladu „pracovní stůl MySQL“). MySQL Workbench nahradila dřívější balíček grafického rozhraní MySQL GUI Tools.

MySQL může být nasazeno jak lokálně, tak i do cloudu, například na Amazon EC2.

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.