Loading...
Nápověda

Migrace z PHP 5.3 na 5.6


Proč rušíme podporu PHP 5.3 a nepodporujeme staší verze PHP?

Vývojáři PHP již bohužel ukončili sami podporu starších verzí PHP a tyto verze se tím pádem stávájí nebezpečné a hlavním cílem útoků hackerů, které pak mohou poničit vaše webové stránky nebo naše servery. Pro tyto staré verze PHP již neexistují bezpečností opravy a také mohou obsahovat bugy, které byly opraveny až v nových verzích PHP. Je tedy i ve vašem vlastním zájmu předejít problémům, které tím mohou vzniknout a udržovat svůj web aktuální a tedy i bezpečný.

V průběhu roku 2019 plánujeme úplně ukončit podporu PHP 5.3, v dalších letech bude následovat i ukončení podpory verze 5.6.

Co to znamená pro vás, jako zákazníka?

For Shared Business accounts, this means that you will need to check your site(s) and any PHP scripts on your account for any outdated code references to the old PHP versions that may have been deprecated in the newer versions of PHP. You can view what code functions were deprecated with each PHP version upgrade under the „What has changed“ section below.

V seznamu domén v Administraci uvidíte, které domény vám běží na PHP 5.3.

  • Zkontrolujte weby na těchto doménách a zajistěte možné aktualizace, případně ukončete (odstraňte) části (na subdoménách nebo v podsložkách), které již nepoužíváte.
  • Používáte-li WordPress nebo jiný CMS systém, ujistěte se, že je v aktuální verzi. Aktuální verze skoro všem těchto systémů umí běžet již na PHP 7.x
  • Pokud jste si web vytvořili sami, zkuste PHP přepnout a opravit případné chyby, které se mohou objevit.
  • Pokud vám web někdo vytvářel, zkuste ho kontaktovat pro informaci, zda je možné ho přepnout na verzi 5.6 nebo 7.x, případně u něj zajistěte upgrade kódu tak, aby to bylo možné.

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.