Internetový protokol (IP)

zpět na hlavní stránku nápovědy


Internetový protokol je hlavní komunikační protokol využívaný pro překládání síťových paketů skrze počítačové sítě pomocí IPS (Internet Protocol Suite). Vzhledem k tomu, že se internetový protokol stará o směrování paketů, jedná se o jeden z hlavních protokolů, které stojí za internetem jako takovým.

První hlavní verzí IP protokolu, IPv4 je na internetu zcela dominantním protokolem. Jeho nástupcem je IPv6, který se používá stále častěji.

Internetový protokol je odpovědný za adresování hostů a směrování paketů od zdrojového hosta k cíli skrze jednu či více IP sítí. Z tohoto důvodu definuje internetový protokol adresní systém, který má dvě funkce:

  • rozpoznávání hostů
  • poskytování logického umístění

Kořeny internetového protokolu sahají až do roku 1974, kdy Vint Cerf a Bob Khan publikovali práci s názvem A Protocol for Packet Network Interconnection. Protokol IPv4 byl popsán v RFC 791 v roce 1981.


zpět na hlavní stránku nápovědy

© 2001-2019 Blueboard.cz s. r. o.

Tento web používá cookies.