Loading...
Nápověda

HTTP


HTTP (zkratka Hypertext Transfer Protocol) je aplikační protokol pro distribuční, kolaborativní a hypermediální informační systémy. HTTP je základem datové komunikace pro WWW (World Wide Web).

Protokol HTTP funguje na bázi požadavek ? odpověď ve výpočetním modelu klient ? server. Například internetový prohlížeč se chová jako klient, zatímco aplikace běžící na počítači, který web hostuje se chová jako server. Klient pošle HTTP požadavek ve formě zprávy na sever. Server, který má uložený daný obsah, pak vrátí zprávu (odpověď) klientovi.

HTTP je navrženo tak, aby umožnilo okamžité spojení nebo vylepšení komunikace klienta se serverem. Samotné HTP je aplikační vrstva fungující v rámci Internet Protocol Suite.

Zdroje HTTP na síti identifikuje a rozpoznávají URI (Uniform Resource Identifiers) nebo spíše URL (Uniform Resource Locator).

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.