Aktivace a první použití Gitu na hostingu Blueboard.cz

zpět na hlavní stránku nápovědy


Aktivace

Potřebujete ssh-rsa klíč pro autorizaci na server. Ten vložíte ke zvolené doméně pomocí formuláře v Administraci, a poté si git můžete aktivovat kliknutím na tlačítko Aktivovat Git.


Vytvoření repozitáře

Ještě nemám žádný repozitář u sebe na počítači

Aktivací se na serveru vytvoří repozitář master, který si naklonujte k sobě do počítače pomocí: git clone git@www.mojedomena.koncovka:mojedomena.koncovka (pozor, pokud máte nový hosting a doména ještě nesměruje na nás, musíte použít dočasný název, podle serveru na kterým se doména nachází, například: git clone git@neuron.blueboard.cz:mojedomena.koncovka)

Repozitář je zatím prázdný. Nyní tedy založíme první soubor README, který commitneme:

$ git add README
$ git commit -m 'first commit'

Soubor pushneme na server příkazem git push origin master, a tím proces dokončíme. Dále lze používat pro pushování pouze git push

Již mám repozitář u sebe na počítači

Aktivací se na serveru vytvoří repozitář master, který byste si měli nastavit jako vzdálený repozitář s názvem origin. Uděláte to pomocí příkazu git remote add origin git@www.mojedomena.koncovka:mojedomena.koncovka

Do větve master v repozitáři origin by mělo jít pushnout obsah pomocí git push origin master


Deploy obsahu

Deployem na produkci se rozumí vystavení obsahu repozitáře na web pod Vaší doménu. Tento obsah už bude veřejně přístupný. Slouží k tomu speciální větev production.

Větev si založíte – a rovnou se do ní přepnete – z větve master příkazemgit checkout -b production. Poprvé větev production pushneme na server příkazem git push origin production.


Další práce s větvemi

Další práce by měla vypadat tak, že vyvíjíte na větvi master a obsah pushujete do repozitáře na server.

Pokud se rozhodnete obsah zveřejnit na své doméně, přepnete se do větve production příkazem git checkout production
a provedete rebase z větve master příkazem git rebase master.

Dokončíte pushem na server git push.

Pozor, git push ve větvi production přepíše veškeré soubory, které budou na hostingu pod zvolenou doménou již existovat!


Composer

Na našem hostingu je možné využít i automatický balíčkovací systém Composer. Po každém pushi se zavolá speciální příkaz composer install --no-dev, který na základě souboru composer.lock stáhne a nainstaluje potřebné závislosti přímo na serveru.


zpět na hlavní stránku nápovědy

© 2001-2019 Blueboard.cz s. r. o.

Tento web používá cookies.