Loading...
Nápověda

Git


Git je distribuovaný systém správy verzí. Slovy autora (Linus Torvalds, tvůrce Linuxu) se Git zaměřuje na rychlost, efektivitu a použitelnost u velkých projektů v reálném provozu.

Git je poskytován jako bezplatný software pod licencí GNU GPL.

Každý adresář Gitu je plnohodnotným repozitářem s kompletní historií a schopnostmi pro sledování revizí – nezávislým na serveru či na síti.

Mezi hlavní výhody Gitu patří:

  • distribuovaný vývoj
  • podpora nelineárního vývoje
  • efektivní nakládání s velkými projekty
  • kryptografická autentizace historie
  • design nástrojů

Distribuovaný vývoj: Git každému vývojáři nabízí lokální kopii celé historie vývoje. Změny se vždy kopírují z jednoho repozitáře do druhého. Tyto změny jsou importovány jako dodatečné vývojové větve a mohou být sloučeny stejným způsobem, jako lokální větev. K repozitářům lze přistupovat přes protokol Gitu, nebo pomocí HTTP.

Podpora nelineárního vývoje: Git podporuje rychlé a pohodlné větvení a slučování a obsahuje také nástroje pro vizualizaci a navigaci skrze nelineární historii vývoje.

Efektivní nakládání s velkými projekty: Git je podle Torvaldse velmi rychlý, což potvrdil i test společnosti Mozilla. Obecně je jedenkrát rychlejší než většina ostatních verzovacích systémů a při některých specifických operacích je dokonce několikanásobně rychlejší. Získávání historie revizí z lokálního repozitáře může být až stokrát rychlejší, než získávání dat ze vzdáleného serveru. Git je také dobře škálovatelný a to i pro velké projekty s dlouhou historií.

Kryptografická autentizace historie: Gitová historie je ukládána takovým způsobem, že název konkrétní revize záleží na kompletní vývojové historii vedoucí k této revizi. Po jejím publikování není možné měnit její starší verzi bez toho, aniž by o tom byla aktuální verze uvědoměna. Kryptograficky mohou být podepsané i tagy.

Design nástrojů: Git je složen z mnoha malých nástrojů napsaných v C a ze spousty skriptů.

Náš hosting nabízí Git repozitář včetně nahrání dat na produkční server pod Vaši doménu. Více jsme o nasazení Gitu psali na blogu.

Návod, jak s Gitem začít, najdete v Administraci v položce Git.

Doporučujeme také:

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.