Loading...
Nápověda

Firewall


Firewall je zařízení (nebo sada zařízení), které na základě určitých pravidel blokuje síťové přenosy a používá se pro zabránění neautorizovaných přístupů do sítě. Spousta operačních systémů je dnes už vybavena softwarovými firewally. Většina dnešních routerů už umí vykonávat některé funkce firewallu.

Technologie Firewallů se objevila v druhé polovině osmdesátých let.

Název firewall vzešel ze speciální zdi (často kovové), která v minulosti bránila rozšíření požáru do dalších částí budov. (fire = ohneň, wall = zeď).

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.