Loading...
Nápověda

DNS záznam


Jde o záznam, který ukazuje, kam bude směřovat doména. Mimo to, na jaký hosting a web bude směřovat, nastavuje i kam budou putovat e-maily zaslané na doménu. Máte-li doménu u nějakého hostingu, většinou si tam můžete DNS záznamy nastavovat sami. Pozor ale, neodborným zásahem do nastavení DNS záznamu můžete způsobit škodu svému webu nebo e-mailům.

DNS (zkratka: Domain Name System, tedy Systém Doménových Jmen) je hierarchický distribuovaný systém jmen pro počítače, mobily, služby, či jakékoliv jiné přístroje, které jsou připojeny k internetu, nebo k soukromé síti.

DNS překládá číselné adresy jednotlivých přístrojů či služeb do textové podoby, která je pro člověka stravitelnější a lépe zapamatovatelná.

Příklad: když do adresního řádku Vašeho internetového prohlížeče napíšete www.google.cz, dostanete se na český web Google. Naprosto totožného výsledku dosáhnete i v případě, kdy do adresního řádku napíšete „173.194.65.94“ (bez uvozovek). Pro lidi je pak samozřejmě jednodušší zapamatovat si název webu, než jeho číselnou adresu.

Nejčastější DNS záznamy a také ty, které naleznete u nás, jsou:

  • A
  • CNAME
  • MX
  • TXT
  • SRV
  • AAAA

A, nebo-li address record, obsahuje adresu IPv4, která je přiřazená danému jménu.

CNAME, nebo-li canonical name record, slouží jako jiné jméno (alias) pro jméno již zavedené.

MX, nebo-li maxil exchange record, slouží pro oznámení adresy a priority pro příjem elektronické pošty pro danou doménu.

TXT, nebo-li text record, se nejčastěji používá pro libovolný text.

SRV, nebo-li service locator, je záznam pro obecnou místní službu, používá se u novějších protokolů, kde pak slouží namísto konkrétních záznamů (např. MX).

AAAA, nebo-li IPv6 adress record, obsahuje adresu IPv4, která je přiřazená danému jménu.

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.