Loading...
Nápověda

Jaké číslo portů mám nastavit u e-mailové schránky?


Pro správné nastavení pošty v různých e-mailových klientech (Outlook, Thunderbird, ..) je potřeba správně nastavit čísla portů. Ty jsou následující podle typu protokolou (IMAP nebo POP3) a podle toho, zda jste zvolili běžné nebo zabezpečení připojení.

IMAP
Příchozí pošta

Šifrování žádné

Port: 143

Šifrování SSL

Port: 993

Odchozí pošta

Šifrování žádné

Port: 587

Šifrování STARTTLS

Port: 587

POP3
Příchozí pošta

Šifrování žádné

Port: 110

Šifrování SSL

Port: 995

Odchozí pošta

Šifrování žádné

Port: 587

Šifrování STARTTLS

Port: 587

© 2001-2024 Blueboard.cz s. r. o.