AJAX

zpět na hlavní stránku nápovědy


AJAX (akronym pro Asynchronous JavaScrypt a XML) je skupina vzájemně propojených technik tvorby webu běžících na počítači uživatele. AJAX slouží především k vytváření asynchronních webových aplikací.

Díky AJAXu tak mohou webové aplikace přijímat a odesílat data asynchronně (tedy na pozadí), aniž by musela probíhající komunikace zasahovat do vzhledu či chování stránky samotné. AJAX ale není jedinou technologií, nýbrž celou skupinou. AJAX tvoří HTML, CSS, DOM, JavaScript a XML/JSON.

Jedním z prvních plošných nasazení AJAXu je znám Google, který tuto technologii použil pro svůj tehdy začínající e-mail Gmail (2004) a pro Mapy Google (2005).

Některé z nevýhod AJAXu:

  • V některých prohlížečích se nemusí aktualizovaná AJAXová stránka zaznamenat do historie, takže funkce „Zpět“ pak nevrátí uživatele na předchozí verzi AJAXové stránky, ale na předchozí „plnohodnotnou“ verzi webu.
  • V některých webových aplikacích mohou dynamické aktualizace AJAXu na pozadí přerušit konání uživatele, obzvláště pokud uživatel pracuje na nestabilním internetovém připojení.
  • Některá uživatelská rozhraní postavená na AJAXu mohou výrazně zvýšit počet požadavků na server a na databáze, což může vést k delší časové prodlevě mezi reakcemi serveru.
  • Uživatelská rozhraní, která využívají AJAX intenzivně, vyžadují velký výkon od prohlížeče, který tak musí zpracovávat velké a komplexní skripty a často přerenderovávat komplexní weby. Výsledkem jsou pak pomalé a „trhané“ weby, které adekvátně nereagují na uživatele a také více zatěžují procesor počítače.

zpět na hlavní stránku nápovědy

© 2001-2019 Blueboard.cz s. r. o.

Tento web používá cookies.