Loading...
Допомога

HTML


HTML (скорочено від HyperText Markup Language – мова розмітки гіпертексту) є основною мовою розмітки веб-сторінок. Основними будівельними блоками веб-сторінок є так звані HTML-елементи. Сам HTML записується у вигляді HTML-елементів – вони складаються з тегів, які укладені в квадратні дужки, наприклад <center> і </center>.

Метою веб-браузера є читання цих тегів HTML та їх інтерпретація для веб-сторінок. Самі HTML-теги не відображаються веб-браузером. Перший тег завжди використовується для початку дії, а другий тег, який має скісну риску, використовується для завершення дії. Все, що знаходиться між цими тегами, потім працює зі своєю функцією.

За допомогою HTML у веб-сторінки можна вбудовувати зображення, відео, інтерактивні елементи, цитати, абзаци, списки та інші візуальні обробки тексту.

© 2001-2023 Blueboard.cz s. r. o.